Centrala Radia Maryja w Chicago

Strona główna


Cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji

buduje rodzinę ’Bogiem silną’, wychowuje społeczeństwo,

a zwłaszcza młode pokolenie do ’cywilizacji miłości’.

Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji,

Prowadź nas! Prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką.

Watykan, 23 marca 1994 r.

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Warto przeczytać

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

Praca zbiorowa

Kompendium z odwagą podejmuje wielkie pro­blemy współczesności, odwołując się do roz­woju nauk, roli sumienia oraz praw człowieka.  Zawiera 15 pięknych reprodukcji dzieł sztuki, pochodzących z różnych epok i stylów sztuki chrześcijańskiej, opatrzonych komentarzami, które stanowią swoiste introdukcje do poszcze­gólnych części dzieła.

 

Testament Duchowy Jezusa

w Ewangelii według św. Jana

ks. Giorgio Zevini

Spisany w Ewangelii Janowej "duchowy testament", który Pan pozostawił swoim Apostołom i całemu Kościołowi, jawi się w nowym świetle. Fragmenty mowy pożegnalnej Jezusa oraz ostatnie słowa, jakie wypowiedział przed śmiercią, poddane dogłębnej analizie i opatrzone wnikliwymi komentarzami przemawiają z nową siłą, by skłonić czytelnika do refleksji .

Obcy w obcej ziemi

Arcybiskup Filadelfii Charles J. Chaput

Żyjemy dziś w globalnej wiosce. Procesy zachodzące w społeczeństwie amerykańskim zachodzą także w Europie, również w Polsce. Zachód został zdominowany przez kulturę postchrześcijańską. Stąd pytanie, które chrześcijanie zadają sobie w wielu miejscach świata: jak żyć wiarą w społeczeństwie, które porzuciło chrześcijańską kulturę, a często z wiarą wręcz walczy. W Polsce trwa duchowe zmaganie. Zachodnie i polskie elity marzą o Polsce jako "nowoczesnym" kraju, który dogoni zachodni świat i porzuci wreszcie Kościół jako relikt przeszłości. (...)

Macierewicz. Człowiek do zadań niemożliwych

Jerzy Kłosiński

Antoni Macierewicz to chyba najbardziej demonizowany i szkalowany polityk III RP. Przez opozycję totalną i lewaków nękany jest nieustannymi procesami sądowym za niezłomny patriotyzm, nieustępliwość w służbie Polsce, wierność wartościom chrześcijańskim, za sprzeciw wobec kolonizacji Polski przed i po 1989 r. Najzacieklej atakowany jest za listę nazwisk współpracowników komunistycznej bezpieki i za dociekania smoleńskiej prawdy. To jeden z mężów stanu, dla którego dobro Ojczyzny jest najważniejsze.


Warto zobaczyć

"By pamięć o nich trwała"

Spośród ponad 26 tysięcy uhonorowanych medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

25% stanowią Polacy..

odwiedź stronę >


Konsekracja świątyni – 3 płyty DVD

 

Dnia 18 maja 2016 r. ks. kard. Zenon Grocholewski, legat Ojca św. Franciszka, konsekrował Świątynię pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Komplet 3 płyt zawiera relację z uroczystości, w której udział wzięli licznie przybyli przedstawiciele Kościoła, władz centralnych i samorządowych oraz rzesze pielgrzymów z całej Polski.

zamów DVD >


Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej

8 grudnia 2019
| TV Trwam | Chicago

Gośćmi w studio tv Trwam w Chicago byli: ks. Zdzisław Torba, proboszcz parafii św. Ferdynanda w Chicago oraz ks. Michał Wyrzykowski, proboszcz parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Chicago. Tematem rozmowy była odnowa duszpasterstwa w Archidiecezji Chicago. Rozmowę prowadził ojciec Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago.

zobacz >

Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej

1 grudnia 2019
| TV Trwam | Chicago

W studio tv Trwam w Chicago naszym gościem był proboszcz parafii św.  Michała Archanioła w Malechowie (Archidiecezja Lwowska) Ks.  Oleg Salamon. Tematem rozmowy - sytuacja Kościoła Katolickiego na Ukrainie. Rozmowę prowadził ojciec Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago.

zobacz >

Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej

24 listopada 2019
| TV Trwam | Chicago

Naszymi gośćmi były: Alicja Nawara - zastępca dyrektora polskiej szkoły im. św. Maksymiliana Kolbego w Chicago, Halina Żurawski - dyrektor polskiej szkoły im. Tadeusza Kościuszki w Chicago oraz Urszula Gawlik - dyrektor polskiej katolickiej szkoły im. św. Ferdynanda w Chicago. Tematem rozmowy: Działalność polskich szkół w Chicago. Rozmowę prowadził ojciec Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago.

zobacz >

Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej

17 listopada 2019
| TV Trwam | Chicago

Rozmowa z dr hab. Leszkiem Sosnowskim - adwokatem imigracyjnym. Rozmowa dotyczyła m.in. zniesienia wiz dla Polaków podróżujących do USA. Rozmowę prowadził ojciec Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago.

zobacz >

Polecamy również

Nieplanowane

Abby Johnson, Cindy Lambert

Abby Johnson robiła zawrotną karierę. Miała wysokie stanowisko i bardzo dobrą pensję. I pracę inną niż wszystkie. Na co dzień zajmowała się aborcją. Co takiego wydarzyło się w życiu Abby, że po pięciu latach pracy na stanowisku dyrektora w klinice Planned Parenthood opuściła swoje stanowisko? Poznaj autentyczną historię kobiety, która wyszła z samego jądra ciemności. Myślisz, że wiesz wszystko na temat przemysłu aborcyjnego? Oto przerażająca prawda.

Maryja. Pierwsza miłość świata

Abp Fulton John Sheen

Kobieta, którą kocham – mówił o Maryi Sługa Boży abp Fulton J. Sheen. Z humorem podkreślał też, że po śmierci usłyszy od Chrystusa:
„Moja Matka powiedziała Mi wszystko o tobie!”.
Słynny amerykański kaznodzieja pomaga nam odnaleźć odpowiedź na najtrudniejsze pytania dotyczące roli Maryi w naszym życiu. Jaką rolę odegrała Ona w zbawczym planie Pana Jezusa? W jaki sposób współcześnie Maryja prowadzi nas do Boga?