Centrala Radia Maryja w Chicago

Strona główna


Cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji

buduje rodzinę ’Bogiem silną’, wychowuje społeczeństwo,

a zwłaszcza młode pokolenie do ’cywilizacji miłości’.

Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji,

Prowadź nas! Prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką.

Watykan, 23 marca 1994 r.

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

UWAGA!   Już wkrótce przejście sygnału TV Trwam na nowy transponder.

   nowe parametry

Więcej informacji będzie podane w TV Trwam.

 

Donacje

Oprócz tradycyjnych form skł­adania donacji,

będziemy również wdzięczni za donacje skł­adane poprzez nasza  stronę internetową,

za pomocą serwisu PayPal, karty kredytowej lub debetowej.

 

Istnieje również możliwość sk­ładania donacji poprzez aplikacje Zelle, podając nasz email: admin@radiomaryjachicago.org

Polecamy

Poznaj i podziwiaj sztukę sakralną

 

 

Tematy pasyjne

w malarstwie europejskim

 

Tematy pasyjne podejmowało w swej twórczości wielu wybitnych, europejskich artystów, z których wymienić można choćby Hansa Memlinga, Lucasa Cranacha, Matthiasa Grünewalda, Tintoretta, Pietera Paula Rubensa, El Greca, czy Albrechta Dürera. Ryciny tego ostatniego, bardzo popularne i powielane w ogromnych ilościach stawały się z kolei inspiracją dla innych artystów, którzy tworzyli przez kolejne wieki, nawet daleko na prowincji, w niewielkich kościołach, dzieła o tematyce pasyjnej.

Malarskie rozpamiętywanie Męki Chrystusa stanowiło szczególną formę pobożności w przeżywaniu Wielkiego Postu. Prócz Drogi Krzyżowej i samego Ukrzyżowania w sztuce pasyjnej pojawiają się obrazy przedstawiające modlitwę Jezusa w Ogrojcu, pojmanie Jezusa, sąd nad Nim, zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu. Najwcześniejszy znany motyw pasyjny pochodzi z pierwszej połowy IV w. i znajduje się w bazylice na Lateranie w Rzymie.

 

 (materiały:  pl.wikipedia.org, en.wikipedia.org, niedziela.pl)

Warto przeczytać

Droga krzyżowa wg A.K. Emmerich, Przebłaganie za grzechy, Spowiedź generalna

Anna Kozikowska, Zbigniew Kozikowski

 

Bezpośrednim przygotowaniem do Aktu Ofiarowania, pod koniec 33 dni ćwiczeń duchowych, jest rozważanie Męki Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, towarzyszenie Jezusowi na Drodze krzyżowej wg przejmujących wizji bł. A.K. Emmerich oraz spotkanie z Jezusem pod krzyżem (wyznanie grzechów oraz nabożeństwo przebłagania za grzechy, głęboka modlitwa skruchy, żalu, uniżenia).

Niech rozpoczęte przygotowania do całkowitego oddania się w niewolę miłości Jezusowi i Maryi, prowadzące przez pokutę i oczyszczenie, staną się impulsem do gorliwego zabiegania o swe oczyszczenie w Sakramencie Pokuty oraz do odczuwania w sobie coraz większego głodu Eucharystii – Miłości, która chce nam dopomóc w postępie duchowym. Abyśmy byli gotowi na... Sąd Boży!

Kształt Krzyża

ks. Maciej Czapliński

,,Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)

To Jezusowe wezwanie stało się natchnieniem do powstania tej książeczki. Stanowi ona zbiór wielkopostnych medytacji nad męką Jezusa Chrystusa, które zostały napisane w czasie pobytu ich autora w Kamedulskim Eremie Srebrnej Góry pod Krakowem. W naszym zamyśleniu każdemu z rozważań będą towarzyszyć ręcznie zrobione przez autora stacje drogi krzyżowej. Wpisanie ich w kształt krzyżyków przeznaczonych do noszenia na szyi wzywa do naśladowania Jezusa. Do ich wykonania posłużył drut, który zwykle wykorzystuje się przy wyplataniu różańców.

Mamy nadzieję, że zawarta w poszczególnych krzyżykach-stacjach symbolika wraz z tekstem rozważań pomogą w osobistej medytacji głębiej dotknąć prawd o Jezusowej męce.

Dziennik pisany nadzieją

ks. Łukasz Bugała CRL

 

Książka „Dziennik pisany nadzieją” jest owocem codziennego słuchania, uważnego patrzenia i szukania w wielkopostnej codzienności tego, co ważne. Podobnie jak Dziennik pisany czekaniem jest rezultatem wewnętrznego postanowienia, by systematyczność uczynić cnotą i znaleźć w niej klucz do wielu mniejszych i większych zwycięstw.

ks. Łukasz Bugała CRL (Kanonik Regularny Laterański), ur. 9 maja 1982 r. w Drezdenku, woj. lubuskie. Do zakonu wstąpił w 2001 r., studia ukończył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia przyjął w 2008 r. Duszpasterz, katecheta, rekolekcjonista. Posługiwał w parafiach w Krakowie, Ełku, Mstowie k. Częstochowy i Drezdenku. Obecnie proboszcz w parafii św. Jana Kantego w Niegosławiu.

Wziąć swój krzyż
Drógi krzyżowe

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

 

Prezentujemy Czytelnikom zbiór Dróg krzyżowych różnych autorów. Teksty dłuższe, bardziej rozbudowane i rozważania krótsze, lapidarne. Chcemy w ten sposób pomóc owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu, ale nie tylko. Droga krzyżowa może być nabożeństwem odprawianym przez nas tekście w okresie zwykłym. Droga krzyżowa może być dla nas przewodnikiem w każdym innym dniu, gdy potrzebujemy nawrócenia, odnalezienia na nowo kierunku ku Chrystusowi, zatrzymania się w naszej codzienności.

 

 

 

 

 

Dla najmłodszych

Warto zobaczyć

Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej

19 marca 2023
| TV Trwam | Chicago

W programie "Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej" rozmowa z Urszulą Gawlik, Dyrektor Szkoły Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Chicago. Tematem rozmowy była działalność Funduszu Stypendialnego Ligi Katolickiej im. św. Jana Pawła Wielkiego w Chicago w nowym roku stypendialnym.

Rozmowę przeprowadził o. Zbigniew Pieńkos CSsR - dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago.

zobacz >

 

Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej

12 marca 2023
| TV Trwam | Chicago

W programie "Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej" tematem spotkania była praca w Związku Podhalan w Północnej Ameryce, nie tylko na rzecz utrzymania poczucia przynależności do kręgu kultury i zwyczajów Podhala, ale także nad rozkrzewianiem tych wartości i przekazem dla młodych pokoleń.
Gośćmi w studio Tv Trwam byli: Stanisław Sarna - Prezes Związku Podhalan w Północnej Ameryce, Jan Król - V-ce Prezes ds Kultury i Krzysztof Żółtek - Sekretarz Generalny. Rozmowę przeprowadził o. Zbigniew Pieńkos CSsR - dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago.

zobacz >

 

Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej

5 marca 2023
| TV Trwam | Chicago

W programie "Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej" o 35 latach działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Polonia” w Chicago opowiadają Anna Krysiński - generalny menedżer oraz Mieczysław Dziś - dyrektor muzyczny zespołu. W stroju łowickim wystąpiła Marianka Mosz („Jak długo w sercach naszych”, „W moim ogródeczku”) natomiast w stroju sądeckim wystąpiła Viktoria Czarnik („Szumiała leszczyna”, „Lipka”). W programie wykorzystano fragmenty relacji video z jubileuszowego koncertu z okazji 35 lecia Zespołu Pieśni i Tańca Polonia autorstwa Mieczysława Herby.

Rozmowę przeprowadził o. Zbigniew Pieńkos CSsR - dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago.

zobacz >

 

Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej

26 lutego 2023
| TV Trwam | Chicago

W programie "Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej" rozmowa z Arkadiuszem Cimochem, Przewodniczącym Koła Chicago Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Tematem spotkania byli Żołnierze Wyklęci, ich historia i rola we współczesnym kształtowaniu postaw patriotycznych. W programie również zapowiedź biegu „Szlakiem Wilczym” 2023 w Chicago.

Rozmowę przeprowadził o. Zbigniew Pieńkos CSsR - dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago.

zobacz >

 


"By pamięć o nich trwała"

Spośród ponad 26 tysięcy uhonorowanych medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

25% stanowią Polacy.

odwiedź stronę >


Muzeum „Pamięć i Tożsamość”

im. św. Jana Pawła II" w Toruniu

więcej info >

odwiedź stronę >


Konsekracja świątyni – 3 płyty DVD

 

Dnia 18 maja 2016 r. ks. kard. Zenon Grocholewski, legat Ojca św. Franciszka, konsekrował Świątynię pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Komplet 3 płyt zawiera relację z uroczystości, w której udział wzięli licznie przybyli przedstawiciele Kościoła, władz centralnych i samorządowych oraz rzesze pielgrzymów z całej Polski.

zamów DVD >

Polecamy również

Poznaj, zrozum, przyjmij i żyj!

 

Stop. Zatrzymaj się. Popatrz. Duch Święty zaprosił Cię do podjęcia pewnego stylu życia. Wejdź w świat duchowości redemptorystowskiej! W każdy wtorek 2020 roku czekać będą na Ciebie materiały do obejrzenia, wysłuchania lub przeczytania (w zależności od tego co wolisz) prezentowane w 4 działach: DUCH, ŚWIADEK, UCZEŃ oraz KORZENIE.

Ta inicjatywa jest dla każdego, więc również dla Ciebie! 

Odwiedź stronę >

 

W dziale DUCH odnajdziesz podstawy - to co stanowi kręgosłup życia z Bogiem i to, co z tego wynika - drogowskazy do kroczenia ścieżką, która jest dla Ciebie przygotowana, abyś był znakiem Jego obecności w świecie.

ŚWIADEK to osoba, która pozwoliła się porwać temu subtelnemu nawoływaniu do realizacji Bożych planów w codzienności. Znajdziesz w nim oparcie, zobaczysz, jak pokonywał przeciwności i jakie są owoce takiego życia.

UCZEŃ to ten, który jest najbliżej Twojej sytuacji… W tym dziale znajdziesz świadectwa osób, które właśnie teraz starają się swoim życiem pokazywać światu Boga. Ufam, że to zadanie będziesz realizował w przyszłości. Oczywiście,pozostaje tylko pytanie: w jaki sposób? ;)

Dział KORZENIE skupi się wokół wydarzeń, które przez pokolenia były odpowiedzią na to zaproszenie Ducha Świętego. Pokaże w jaki sposób wyklarowała się nasza tożsamość.

Odwiedź stronę >

Polub fanpage na Fb: facebook.com/ForWorldcssr

Subskrybuj kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UC4kXfSYLPStTBxiy0mdu1Cw/