Centrala Radia Maryja w Chicago

Spotkania Rodziny Radia Maryja


  • spotkanie-2.jpg
  • spotkanie-3.jpg
  • spotkanie-4.jpg
  • spotkanie-4a.jpg
  • spotkanie-5.jpg
  • spotkanie-6.jpg
  • spotkanie-7.jpg
  • spotkanie-7a.jpg
  • spotkanie-8.jpg
  • spotkanie-9.jpg

Spotkania w USA 2020

 

Informacje na temat najbliższych spotkań i pielgrzymek będą zamieszczone w niedługim czasie.

 


Informacje na temat spotkań w Kanadzie - czytaj więcej