Centrala Radia Maryja w Chicago

Donacje


Donacje w USA

Prosimy o wystawienie czeku lub money order na Radio Maryja i

przesłanie na adres:
RADIO MARYJA, P.O. BOX 39565
CHICAGO, IL 60639-0565


Donacje internetowe

Prosimy kliknąć poniżej aby złożyć donację

za pomocą serwisu PayPal, karty kredytowej lub debetowej.


Istnieje również możliwość sk­ładania donacji poprzez aplikacje Zelle, podając nasz email: admin@radiomaryjachicago.org

Wspomagajmy prace wykończeniowe

w Sanktuarium św. Jana Pawła II 

I Ty możesz dołożyc cegiełkę!

Donację można przesyłać do Centrali Radia Maryja w Chicago, wystawiając czek na "Radio Maryja"

z dopiskiem "Dar na świątynię".


Chicago - więcej informacji:

tel. 773.385.8472

email: admin@radiomaryjachicago.org

Kanada - więcej informacji:

email: radiomaryjakanada@gmail.com

Konto w Kanadzie

Prosimy o wystawienie czeku bankowego albo money order na:

Radio Maryja

Kopertę prosimy zaadresować na:
Family of Radio Maryja Canada
511 MAPLE GROVE DR UNIT 19
PO BOX 61047
OAKVILLE ON, L6J 7P5
Prosimy aby zaznaczyć na co donacja jest przeznaczona

(Radio Maryja, TV Trwam, Geotermia, WSKSIM czy Kosciół).

Dary serca można też składać w każdym oddziale Polish Parishes

St. Stanislaus St. Casimir Credit Union,
na konto Radia Maryja #84 920